Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Do'a Akasah - Kunci Hikmah Akasah

Do'a Akasah - Keutamaan Do'a Akasah, Doa akasah dan Kunci Hikmah Akasah, doa akasah dan keutamaannya, manfaat doa akasah, hikmah doa akasah. Kumpulan doa akasah dan terjemahannya.


1. Barang siapa membacanya atau menulisnya (disimpan dirumahnya) insya Allah dia akan diampuni oleh Allah SWT segala dosanya.

2. Barang siapa yang membacanya, insya Allah akan dilapangkan rizkinya, dilindungi rumahnya dari ancaman kebakaran, alasannya yaitu Allah SWT selalu merahmatiNya.

3. Bila bepergian sanggup membaca do'a ini, insya Allah selamat dari marabahaya.

4. Bila punya banyak hutang, bacalah do'a ini dengan istiqomah, Insya Allah diberi akomodasi / jalan untuk melunasi hutangnya.

5. Serta bila ada orang gila, kesurupan, sakit panas, kemudian dibacakan do'a ini, insya Allah sanggup sembuh dengan izin Allah SWT.

NB: Bait demi bait dalam doa ini penuh makna dan menyentuh hati. Mengagungkan Nama dan Sifat Allah yang mulia, serta memohon ampunan kepada Allah atas banyak sekali macam dosa yang mungkin banyak terdapat pada diri kita baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui.

Saran: Baca do'a ini sehari sekali secara istiqomah, dan buktikan sendiri rahmat dan anugerah Allah bagi yang mengamalkannya. jangan lupa baca juga terjemahan di bawah doa.
Terjemah Do'a Akasah


Dengan Asma' Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih.Ya Allah, tetapkanlah shalawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, Keluarga dan shahabat-shahabat beliau.

Dengan Asma' Allah yang menyinari sinar diatas sinar, Segala puji bagi Allah Pencipta nur dan menurunkan kitab Taurat diatas gunung Thurdi dalam kitab yang tertulis, Segala Puji bagi Allah Yang Disebut kaya dengan kemulyaan dan keagungan yang dikenal dan atas bahagia dan susah yang disyukuri dan segala puji bagi Allah yang membuat langit dan bumi dan menyebabkan gelap dan terang, kemudian orang-orang kafir kepada Tuhannya dan berpaling.

Kaf Ha Ya 'Ain Shaad, Ha Mim 'Ain Sin Qaf, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan memohon pertolongan, hai Dzat Yang Hidup Tegak Kokoh, Allah Yang sangat belas kasihan kepada hamba-Nya memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, Dia sangat berpengaruh dan mulia, hai Dzat Yang mencukupi segala sesuatu, cukupilah saya dan palingkanlah dariku segala sesuatu dengan kekuasaanMu yang baik, sebenarnya Engkau berkuasa atas segala-galanya.

Ya Allah, Dzat Yang banyak pemberiannya dan Yang selalu bertemu, Yang anggun perbuatannya, Pemberi rizki hamba-hambaNya pada setiap keadaan, hai Dzat Pencipta pertama kali dengan tidak melalui contoh, hai Dzat yang langgeng, yang tidak akan binasa, selamatkanlah kami dari kufur dan tersesat dengan : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimananku kepada Engkau sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya kufur masuk kedalam keislamanku kepada Engkau sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa bimbang dan ragu masuk ke dalam ketauhidanku terhadap Engkau, sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa sombong, takabur,riya' dan sum'ah / menonjolkan diri dan kekurangan di dalam amal perbuatanku bagi Engkau masuk ke dalam hatiku sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya sifat dusta, pengumpat, mengadu domba dan pembohong berjalan pada mulutku sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya di dalam hatiku terlintas rasa was-was sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma'rifatku kepada Engkau sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa nifak, dosa-dosa besar dan kecil masuk ke dalam hatiku maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya sifat riya' masuk ke dalam amal perbuatanku dan perkataanku sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kejahatan-kejahatan yang telah saya perbuat sedang saya tidak tahu atau tahu, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki bagiku, kemudian saya tidak sanggup mensyukuri sedang saya tidak tahu atau tahu, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku, kemudian saya tidak bergembira atau tidak menerimakannya sedang saya tidak tahu atau tahu, maka bertaubatlah saya dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, kemudian saya salah gunakan, durhaka kepadamu sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau kuasakan kepadaku, kemudian saya tidak bersyukur kepada Engkau sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan saya tidak memujiMu, sedang saya tidak tahu atau tahu, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, berfikir dalam kekuasaanMu yang Engkau ciptakan terhadapku, kemudian saya menutup mata, sedang saya mengetahui atau tidak, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, perbuatan-perbuatan yang saya lakukan sepanjang umurku, kemudian Engkau tidak ridha, sedang saya mengerti atau tidak, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, amal perbuatanku yang Engkau perpendek di dalam mengharap-harap rahmatMu, sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, bila saya bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan, sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, bila saya memohon pertolongan kepada selain Engkau, dalam kecelakaan dan bahaya, sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, urusan-urusanku yang telah Engkau baguskan dengan anugerah Engkau dan pandanganku salah, sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, bila saya tegelincir menyimpang dari jalan lurus (shirat), alasannya yaitu memohon kepada selain Engkau, sedang saya tidak mengerti atau mengerti, maka saya bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, Yang Hidup tegak kokoh, Yang mempunyai rahmat dan banyak anugerahNya, banyak memberi dan Pemilik kerajaan, Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, maha suci Engkau, sebenarnya saya menganiaya diri sendiri, (firman Allah) :

"Lalu Kami kabulkan dan Kami selamatkan dia dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang beriman"

Zakariya saat menyeru tuhannya, ya Tuhanku:

"Janganlah Engkau tinggalkan saya sendiri, Engkaulah waris yang paling baik".

Ya Allah, dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya, hak dingklik dan keluasannya, hak 'Arsy dan keagungannya, hak kalam dan berjalannya, hak Lauh Mahfudh dan penjaga-penjaganya, hak Timbangan (Mizan) dan dua matanya, hak Shirat dan kelembutannya, dengan hak Jibril dan kejujurannya, hak Mikail dan belas kasihnya, hak Israfil dan terompetnya, hak Izrail dan terpilihnya, hak Ridlwan dan surganya, hak Malik dan nerakanya, hak Adam dan terpilihnya, hak Ibrahim dan terpilihnya sebagai khalilullah, hak Ishak dan keagamaannya, hak Isma'il dan disembelihnya, hak Ya'kub dan kedukaannya, hak Yusuf dan terasingnya, hak Musa dan ayat-ayatnya, hak Harun dan kehormatannya, hak Hud dan kewibawaannya, hak Shaleh dan untanya, hak Luth dan pemikirannya, hak Yunus dan ajakannya, hak Danial dan kerahmatnya, hak Zakariya dan kesuciannya, hak Isa dan kejiwaannya dan dengan hak Muhammad yang terpilih menjadi kekasihNya dan dengan syafa'at 'Udhmanya SAW.

Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sebenarnya saya termasuk orang-orang yang menganiaya diri, (Firman Allah); Lalu kami mengabulkannya dan menyelamatkannya dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, kepadaNya saya bertawakkal, Dia pengurus 'Arsy yang Agung. Allah-lah yang mencukupi aku, sebaik-baik Pelindung, Pengurus dan Penolong. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung.

Ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan akherat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Shalawat Allah tetapkanlah kepada sebaik-baik makhlukNya, cahaya 'ArsyNya yaitu junjungan kami , Nabi dan pemberi syafaat bagi kami Muhammad SAW, keluarga dan para sobat dia semua dengan rahmatMu hai Dzat Yang paling belas kasihan. Amin (Semoga Allah mengabulkan permohona kami ini, hai Dzat yang mengurus alam semesta). by Indo Quran

Posting Komentar untuk "Do'a Akasah - Kunci Hikmah Akasah"