Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hizib Maghrobi - Hizib Penakluk Ampuh


Amalan Penakluk atasan, suami/istri dan makhluk astral

Hizib yang diulas kali ini ialah HIZIB SIHIR MAGHROBI….. Pengamal Hizib ini akan disenangi dan juga disegani oleh makhluk hidup. Muksudnya disini ialah pengamal HIZIB SIHIR MAGHROBI akan disenangi..dihormati… disegani dan disayangi oleh sesama manusia….. Si Pengamalnya akan disenangi oleh semua kerabat baik dirumah …di kantor bahkan sanggup menaklukan atasan di kantor… atau menaklukan dan menciptakan orang lain jadi bahagia dan sayang pada diri si pengamal dimanapun sipangamal berada .Selain itu… pengamal amalan ini akan di segani dan ditakuti oleh Jin ..setan dan hewan. Kalaupun jikalau ada yang akan berniat jahat maka hatinya akan luluh dan membatalkan niatnya bahkan sanggup berbalik menjadi bahagia dan sayang.

Dalam lingkungan rumah tangga.. istri atau suami yang mengamalkan amalan ini akan selalu disayang dan dicinta oleh suami atau istri.

Bagi mereka yang terkena hantaman Hizib Sirul Maghrobi ini akan menjadi nurut dan patuh…. Untuk mengatasi orang yang terkena Hizib ini.. Perbanyak membaca Do'a KANZUL ARASY … biar terlepas dari imbas Hizib ini sehingga mengakibatkan tumpuan berfikir menjadi normal kembali.

Inilah amalannya..:

Bismillahirrohamanirrohiim. Kaaf Haa Yaa A'in Shod (Dibaca 55x)

Hasbiyyallaah wani'mal Wakiil (Dibaca 55x)

Innahu min Sulaimana. Bismillahirrohamanirrohiim alaa ta'lu alayya wa'tuni muslimina (Dibaca 55x)


Allahumma inni as aluka bi'uluwwika makaanika wabi'izzati sulthonika wartifaa'I qudrotika
wabi'adhomi asmaa ika yaa Allah yaa Muta'aliyu yaa Azizu yaa Aliyyu yaa 'Azhiimu yaa Kabiiru. As aluka bika ilaika walaa aa aluka bi ahadin ghoirika an taj'ala lii al izzata 'alaa kholqika wa 'azh zhimnii fii a'yunihim waj'al lii al mahabbata fii qulubihim yaa Sami'u yaa Qoribu yaa Mujiibu sakhirlii quluuba kholqika ajma'in yaa Allah wa shollallahu 'alaa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa shohbihi wa Sallam (Dibaca 44x)


Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. . Kaaf Haa Yaa A'in Shod (Dibaca 55x)

Cukup bagiku Allah daerah berlindung dan DIA sebaik baiknya penolong (Dibaca 55x)

Sesungguhnya goresan pena ini dating dari Nabi Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Datanglah kalian kepada-KU (Allah) dengan keadaan higienis dan berserah diri. (Dibaca 55x)


Yaa Allah bergotong-royong saya memohon kepada Engkau dengan tingginya kedudukan Engkau dan dengan kemuliaan kerajaan Engkau dan tingginya Kekuasaan Engkau dan dengan Keagungan nama-nama Engkau.. ya Allah. Yaa Dzat yang Maha Luhur .. Yaa Dzat yang Maha Mulia.. Yaa Dzat yang Maha Tinggi .. Yaa Dzat yang Maha Agung .. Yaa Dzat yang Maha Besar. Saya mohon kepada Engkau dan saya tidak memohon kepada salah satu selain Engkau supaya mengakibatkan saya sebagai orang yang mulia dihadapan semua makhluk ciptaan Engkau, dan membesarkan saya dalam pandangan semua makhluq Engkau, dan mengakibatkan saya rasa cinta dalam hati semua makhluk Engkau. Yaa Dzat yang Maha Mendengar … Yaa Dzat yang Maha Dekat … Yaa Dzat yang Maha Dermawan .. Tundukanlah kepada saya dihati semua makhluk ciptaan Engaku..semuanya yaa Allah. Dan semoga sholawat dan salama, Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad besarta keluarga dan sahabatnya.. (Dibaca 44x)


Wasalam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posting Komentar untuk "Hizib Maghrobi - Hizib Penakluk Ampuh"